APETIT PODZEMNICE

Apetit

APETIT

ERDNUSS
(natural geschält)

Apetit

 

Packungsangebot:

Apetit

Bestell.Nr. Produkt Gewicht Packung

GH. Packung

EAN
0123 Apetit - Erdnuß natural geschält 200 g sáček 18 8595093501234

reine Zutaten auch in papier PE a PP Säcken 25 - 50 kg

Český výrobek